Blog

AKC Admin's blog

Η χρήση της τεχνολογίας στον τομέα των ξενοδοχείων για καλύτερη κερδοφορία

Ο τομέας των ξενοδοχείων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και ανταγωνιστικότερους τομείς στον κόσμο.

Είναι γεγονός ότι η αλματώδης ανάπτυξη στον τομέα της τεχνολογίας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο ανοίγει νέους ορίζοντες στον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα των ξενοδοχείων παγκοσμίως και κατά συνέπεια στην Κύπρο, καθώς ευνοεί την χρήση πιο αποδοτικών αλλά και πιο έξυπνων μεθόδων για προσέλκυση τουριστών και μεγιστοποίηση των εσόδων.

Ο τρόπος που επικοινωνούμε έχει αλλάξει και το κλειδί της επιτυχίας σε ένα ξενοδοχείο είναι η χρήση της τεχνολογίας πλέον. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης έχει αλλάξει νοοτροπία και συνήθειες, είναι πιο απαιτητικός και αυτό δημιουργεί νέες μορφές παροχής υπηρεσιών από μέρους των τουριστικών οργανισμών, ξενοδοχείων, αεροπορικών εταιρειών, κρατήσεις δωματίων , μεταφορικών μέσων, κρουαζιέρων κ.ο.κ έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν και να καταστούν βιώσιμοι.

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν συνεχώς νέες προκλήσεις στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες της αγοράς και τάσεων στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τα έσοδα τους και την επικερδότητα τους.

Η χρήση της τεχνολογίας, οι online πωλήσεις με συνδυασμό με μία επιτυχή και σωστή τιμολογιακή πολιτική μπορεί να αναδείξει το ξενοδοχείο σε έναν ακόμη υψηλότερο επίπεδο απόδοσης. Έχοντας έναν αναπτυγμένο και ολοκληρωμένο σύστημα online πωλήσεων χωρίς να στηρίζεσαι πλήρως στους tour operators μπορεί το ξενοδοχείο να είναι κυρίαρχo και σε πλεονεκτική θέση για να καθορίζει τις τιμές δωματίων από μόνο του.

Πιο ψηλές τιμές συνεπάγεται και μεγαλύτερη κερδοφορία. Αντί να χρειάζεται να έχει σταθερές τιμές και να εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική και κόστος προμήθειας του ταξιδιωτικού πράκτορα το ξενοδοχείο έχει τη δυνατότητα να καθορίσει και να προσαρμόζει δυναμικά οπότε θέλει τις τιμές των δωματίων ανάλογα με τους εξωτερικούς παράγοντες όπως εποχή, ζήτηση, διάρκεια παραμονής και ούτω καθεξής επιτρέποντας του να μεγιστοποιήσει τα έσοδα του και εξαλείφοντας την εξάρτηση του, σε κάποιο βαθμό από τους τουριστικούς πράκτορες.

Screenshot (385)1Αυτή η στρατηγική δίνει στο ξενοδοχείο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δύναμη να προσαρμόσει δυναμικά τις τιμές του οπότε θέλει με αποτέλεσμα να μεγιστοποιεί τα έσοδα του κατά τη διάρκεια υψηλή ζήτησης αλλά και να προσφέρει ελκυστικές προσφορές κατά την περίοδο χαμηλή ζήτησης.

Η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας επιτρέποντας στα ξενοδοχεία να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ζήτηση και να προσαρμόζουν άμεσα τις τιμές τους. Αυτό θα εξασφαλίζει ότι τα δωμάτια θα πουλιούνται στην σωστή τιμή ανά περίπτωση. Με τις online πωλήσεις επιτρέπουμε να έχουν τον έλεγχο των τιμών και προσφορών τους και οι επιχειρηματίες να είναι κυρίαρχοι του ξενοδοχείου τους.

Ωστόσο η εξάρτηση από τους τουριστικούς πράκτορες μειώνεται περισσότερο, όταν ο ξενοδόχος επενδύει στην τεχνολογία , στην προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στα καταλύματα να αυξήσουν την βάση των πελατών τους. Αυτό μειώνει τον ενδιάμεσο ρόλο των ταξιδιωτικών πρακτορείων κάνοντας την διαδικασία πιο αποδοτική για τα ίδια τα ξενοδοχεία.

Συνεπώς η επένδυση στην τεχνολογία δίνει στα ξενοδοχεία την ανεξαρτησία να διαχειρίζονται την επικοινωνία με τους πελάτες και τις κρατήσεις τους ανεξάρτητα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και κερδοφορία τους. Είναι μία αυτόνομη προσέγγιση.

Οι ξενοδόχοι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την διαδικτυακή τους παρουσία και στις online πωλήσεις. Όποιος δεν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα είναι καταδικασμένος. Είναι φανερό ότι η παλιά ξενοδοχειακή βιομηχανία έχει παραχωρήσει την θέση της στην καινούργια γενιά της τεχνολογίας. Η σχέση του ηλεκτρονικού τουρισμού με την διαχείριση εσόδων στο ξενοδοχείο είναι στενή και αλληλοσυμπληρούμενη.

Η σχέση του ηλεκτρονικού τουρισμού με την διαχείριση εσόδων είναι στενή και αλληλένδετη. Ο ηλεκτρονικός τουρισμός παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαφημίζουν να προσφέρουν και να προωθούν τις υπηρεσίες τους σε ένα ευρύτερο κοινό μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων και στα κοινωνικά μέσα.

Η διαχείριση εσόδων από την άλλη πλευρά επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις τιμές και την διαθεσιμότητα των προϊόντων τους ανάλογα με την ζήτηση της ανταγωνιστική αγορά και της τρέχουσες τάσεις. Η αλληλεπίδραση αυτή επιτρέπει στα ξενοδοχεία να αυξήσουν τα έσοδά τους αξιοποιώντας τα δεδομένα που παρέχει ο ηλεκτρονικός τουρισμός. Συνολικά ο ηλεκτρονικός τουρισμός και η διαχείριση εσόδων αποτελούν κρίσιμες στρατηγικές για την επιτυχία του κάθε ξενοδοχείου στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

Σε αυτόν το θετικό και παραγωγικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Cyprus revenue master class από την Revitup και το Akademia College που ανέδειξε και συζητήθηκε η αναγκαιότητα του πιο πάνω θέματος.

 

Μιχάλης Καράσαββας     

08:53 - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

InBusiness News

*Οικονομικός αναλυτής

Maximize Your Hospitality Business Revenue: Join Us at the Cyprus Revenue Masterclass by RevitUp!
invitation new-1
 
 
 
Are you ready to elevate your hospitality business to new heights of success? If so, we have some exciting news for you! RevitUp is delighted to extend an exclusive invitation to the Cyprus Revenue Masterclass, where you'll gain valuable insights and practical knowledge from industry experts on revenue optimization, pricing strategies, demand forecasting, and the latest trends in revenue management.
 
 
Event Details:
 • Date: Thursday, October 12th, 2023
 • Time: 9:00 AM - 1:00 PM
 • Venue: Capo Bay Hotel in Protaras

 

Why Attend the Cyprus Revenue Masterclass?
In today's fiercely competitive hospitality industry, effective revenue management has become more critical than ever. As a hotelier, or hospitality professional, you understand the challenges of staying ahead of the game and driving profitability. That's where the Cyprus Revenue Masterclass comes in – a comprehensive event designed to equip you withthe tools and techniques needed to maximize your business's revenue potential.
 
 
Learn from Industry Experts:
The Cyprus Revenue Masterclass brings together a diverse panel of seasoned industry experts who have a wealth of experience in revenue management and hospitality. These experts will share their knowledge, best practices, and success stories, giving you invaluable insights into strategies that have proven to be effective in today's dynamic market.
 
 
Optimize Revenue and Profitability:
Through a series of engaging presentations and interactive workshops, you'll gain a deeper understanding of revenue optimization strategies tailored to the unique challenges faced by the hospitality sector. From identifying pricing sweet spots to predicting demand patterns, you'll be equipped with the knowledge to make data-driven decisions that yield significant returns.
 
 
Networking Opportunities:
The Cyprus Revenue Masterclass isn't just an opportunity to learn; it's also a platform for networking and building connections with like-minded professionals in the industry. Engage in meaningful discussions, share experiences, and collaborate with fellow attendees to foster relationships that may lead to future partnerships and collaborations.
 
 
Stay Ahead of Industry Trends:
The world of revenue management is constantly evolving, with new technologies and trends shaping the landscape. By attending the masterclass, you'll gain insight into the latest advancements and innovations that can give your business a competitive edge.
 
 
Register Today:

Seize this exceptional opportunity to drive your hospitality business to new heights. To secure your spot at the Cyprus Revenue Masterclass, register online at https://www.eventora.com/en/Events/cyprusmasterclass Limited seats are available, so don't miss out on this chance to transform your revenue management approach and set a course for success!

 
We look forward to welcoming you to the Cyprus Revenue Masterclass, where together, we'll unlock the secrets to revenue optimization and profitability in the hospitality industry.
 
See you on Thursday, October 12th, 2023, at the Capo Bay Hotel in Protaras!
 
For any inquiries or further information, feel free to contact us at hello@revitup.direct or call 99157695.
Η Ευρώπη του 'Ανθρακα και του Χάλυβα

b_b_15_europe_02

 

Στις 9 Μαΐου 1950 υπογράφηκε η ιστορική «Διακήρυξη Σουμάν» γνωστή και ως η Ημέρα της Ευρώπης, για διατήρηση συνθηκών διαρκούς ειρήνης μεταξύ των εχθρών του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και κυρίως για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Η «Διακήρυξη Σουμάν» υπογράμμιζε επίσης τη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης και της αλληλεγγύης της οποίας προηγήθηκε η Υπογραφή της Συνθήκης των Παρισίων για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Ιδρυτικά μέλη της ΕΚΑΧ ήταν έξι ευρωπαϊκά κράτη (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία) τα οποία συμφώνησαν σε μια νέα μορφή διεθνούς συνεργασίας συνεκμετάλλευσης του άνθρακα και του χάλυβα που θα εξασφάλιζε ειρήνη και ευημερία στα κράτη-μέλη της ΕΚΑΧ.

Σήμερα, 72 χρόνια από τη δημιουργία της πρώτης Κοινότητας, η οποία ευελπιστούσε στην οικοδόμηση μιας καλύτερης Ευρώπης, η αλληλεγγύη, η ειρήνη και η σταθερότητα είναι προς αμφισβήτηση. Η Ευρώπη δυστυχώς δεν έμαθε από τα λάθη του παρελθόντος και ιδιαίτερα οι χώρες κατασκευάστριες πολεμικού εξοπλισμού, αφού με τα όπλα τους πολεμούσαν οι αντίπαλοι στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Εν έτει 2023 οι δύο μεγάλες δυνάμεις της άλλοτε ΕΚΑΧ και της σημερινής Ε.Ε., Γαλλία και Γερμανία, έχουν διχαστεί, με την πρώτη να τάσσεται καθαρά υπέρ της Ουκρανίας, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε., στηριζόμενη από την αναδυόμενη δύναμη στην Ε.Ε. την Πολωνία. Ο σημερινός Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς αναγκαστικά ακολούθησε την ουκρανική πορεία της χώρας του, αφού οι εταίροι του στην συγκυβέρνηση Πράσινοι και Φιλελεύθεροι εναντιώνονται στη Ρωσία και Κίνα, κάτι που δεν έπραττε η προκάτοχος του Άνγκελα Μέρκελ.

Η Πολωνία αποτελεί την ηγετική κινητήρια δύναμη της ομάδας Βίσεγκραντ μαζί με την Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία και τάσσονται, μαζί με άλλες πρώην ανατολικές χώρες ενάντια στη Ρωσία και υπέρ των ΗΠΑ. Η γερμανική κυβέρνηση επιβίωσε από τη λήψη κυρώσεων ενάντια στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, όμως δεν φαίνεται να μπορεί να αντέξει άλλες κυρώσεις ενάντια στην Κίνα, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ήδη οι πρώτοι τριγμοί στον γερμανικό συνασπισμό έχουν προκαλέσει εντάσεις, λόγω της άρσης εκμετάλλευσης της φθηνής ενέργειας από τη Ρωσία, της αύξησης των αμυντικών δαπανών και της διατήρησης και ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα. Η πίεση που ασκήθηκε προς τον Γερμανό καγκελάριο, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από τους κυβερνητικούς εταίρους για απαλλαγή από το ρωσικό φυσικό αέριο, οδήγησε στη σύναψη συμφωνίας με το Κατάρ για αγορά φυσικού αερίου από το 2026 μέχρι το 2041. Η Γερμανία έθεσε τον μεγαλεπήβολο στόχο μέχρι το 2037 να καταστεί κλιματικά ουδέτερη, όπως έγραψε η εφημερίδα «Sueddeutsche Zeitung».

Η στροφή της Γερμανίας προς άλλες αγορές φυσικού αερίου εξαιρουμένης της Ρωσίας, αναδεικνύει ότι για τον κυβερνητικό συνασπισμό το οικονομικό συμφέρον βρίσκεται πάνω από βασικές ευαισθησίες των Γερμανών που εστιάζονται στις χιλιάδες εργάτες που πέθαναν στις οικοδομές των γηπέδων του Κατάρ. Εύκολα ξεχάστηκαν επίσης τα περιβραχιόνια των διεθνών παικτών της γερμανικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου με το μήνυμα One Love, όπως και οι διαδηλώσεις των νέων της «τελευταίας γενιάς» υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σήμερα, 70 και πλέον χρόνια από τη γέννηση της ΕΚΑΧ, το εγγόνι της, η Ε.Ε., συνεχίζει να διατηρεί ή επιστρέφει στη χρήση άνθρακα, ενώ η τιμή του χάλυβα έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Η Ευρώπη της ασφάλειας, της ειρήνης και της δημοκρατίας συνεχίζει να κατασκευάζει και να εξάγει όπλα, τα οποία στρέφονται ενάντια σε αμάχους σε άλλες ηπείρους αναγκάζοντας τους κατατρεγμένους να ψάξουν ένα καλύτερο μέλλον σε χώρες της Ε.Ε. Τελικά, φαίνεται ότι οι αρχές και οι αξίες των έξι ιδρυτικών χωρών-μελών της ΕΚΑΧ αποδείχθηκαν «άνθρακες ο θησαυρός».

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος Δερύνειας.

 

Ηγεσία και διοίκηση στην τουριστική βιομηχανία

Οι απαιτήσεις των τουριστών, ιδιαίτερα μετά την πανδημία του κορωνοϊού φαίνεται να αλλάζουν συνεχώς και γι’ αυτό τον πολύ σημαντικό λόγο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν νέους τρόπους διοίκησης, εστιάζοντας κυρίως σε πιο ανθρώπινη προσέγγιση του πελάτη.

Ένας καθοριστικός παράγοντας που μπορεί να επιφέρει επιτυχία στη διοίκηση μιας τουριστικής επιχείρησης είναι η άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση ιδιαίτερα της ηγετικής ομάδας αλλά και του υφιστάμενου προσωπικού, παρέχοντας τους έτσι ευκαιρίες ανέλιξης.

Η σωστή ηγεσία ενός οργανισμού ή μιας τουριστικής επιχείρησης χρειάζεται καλή διοικητική ομάδα, η οποία να εμπνέει τα κατώτερα στρώματα της εργασιακής πυραμίδας.  Οι εισηγήσεις των απλών εργαζομένων θα πρέπει να εισακούονται και να εφαρμόζονται για βελτίωση και αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

still-life-business-roles-with-various-pawns

Η υπεύθυνη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η καθοδήγηση και η έμπνευση των υφιστάμενων εργαζομένων, μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την εργασιακή νοοτροπία στον τουριστικό τομέα σήμερα, αλλά και να επιφέρει καλύτερα διοικητικά και οικονομικά οφέλη στην τουριστική βιομηχανία.

Τόσο η ηγεσία όσο και η διοίκηση μιας τουριστικής επιχείρησης θα πρέπει να θέτουν συνεχώς στόχους, να εφαρμόζουν τακτικούς ελέγχους, χρονοδιαγράμματα και να παρακολουθούν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα τους.  Το σωστό πλάνο, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η οργάνωση και η επίβλεψη του προσωπικού οδηγούν στη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης προς όφελος όλης της επιχείρησης.

Κάθε οργανισμός και επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους στον προϋπολογισμό εξόδων για συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού τους, το οποίο με την κατάλληλη κατάρτιση θα ανταποδώσει το όφελος στον εργοδότη του.  Οι σημερινές προκλήσεις στην τουριστική βιομηχανία απαιτούν μετακίνηση από τις βασικές γνώσεις, εμπέδωση και εφαρμογή νέων στρατηγικών, που να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές προκλήσεις και στις νέες απαιτήσεις των επισκεπτών ή πελατών.

Με τη σωστή καθοδήγηση, η ηγετική ομάδα παρακινεί τους εργαζόμενους προς την επίτευξη των στόχων βελτίωσης του προσφερόμενου προϊόντος, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση και στην αυθεντικότητα.  Η ενθάρρυνση του προσωπικού και η αναγνώριση των ικανοτήτων του, επιφέρει βελτίωση στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην εργασία.  Το προσωπικό χρειάζεται να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να ενθαρρύνεται από τους προϊστάμενους του για να αναπτύξει πρωτοβουλίες, να αποδώσει και να δημιουργήσει ελεύθερα χωρίς εμπόδια, προκαταλήψεις και αυταρχικές συμπεριφορές. 

Η ηγετική ομάδα θα πρέπει επίσης να χαρακτηρίζεται από επικοινωνιακή ικανότητα, παρότρυνση, θετικότητα και αξιοπιστία ενώ η διοικητική ομάδα θα πρέπει να κατέχει τρόπους διαχείρισης και ελέγχου καταστάσεων και περιστατικών, καλή οργάνωση, σωστό προγραμματισμό και στρατηγική σκέψη.  Η καθοδήγηση και η σωστή διαχείριση ιδιαίτερα του προσωπικού με διαφορετική φυλή, εθνικότητα, εκπαίδευση, ηλικία και φύλο, αποτελούν ευαίσθητα και λεπτά ζητήματα που και οι δύο καθοδηγητικές ομάδες θα πρέπει να χειρίζονται σωστά για το καλό της επιχείρησης.

Αυτά τα σημαντικά χαρακτηριστικά φανερώνουν τόσο την κουλτούρα της επιχείρησης ή του οργανισμού αλλά και την μοναδικότητα της, αφού στην τουριστική βιομηχανία δεν είναι μόνο το καλό φαγητό, η εξυπηρέτηση και οι προσφερόμενες υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά, αλλά και ο τρόπος προσέγγισης της πελατείας.  Αν το εργατικό προσωπικό νιώθει καλά στον εργασιακό του χώρο και αμείβεται σωστά, τότε θα μάθει να συμπεριφέρεται επαγγελματικά και να εργάζεται ομαδικά μέσα σε ένα ευχάριστο οικογενειακό κλίμα.  

Ηγετική ομάδα, διοίκηση και προσωπικό, χρειάζονται εκπαίδευση και ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  Η παροχή κινήτρων για βελτίωση και επιμόρφωση, η καθοδήγηση και η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού, θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και θα βελτιώσουν την ατομική απόδοση του προσωπικού προς όφελος της επιχείρησης, του οργανισμού και θα συμβάλουν στην προώθηση της Κύπρου ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού γενικότερα.                                                    

Άντρος Γ. Καραγιάννης

Δήμαρχος Δερύνειας      

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στο Politia fm

Αγαπητέ φίλε Κώστα καλωσόρισες, παρακαλώ συστηθείτε στους ακροατές μας.

Φίλε Ανδρέα, καλώς σας βρήκα. Χαιρετώ τους ακροατές σας. Είμαι ο Κώστας Χαραλάμπους, Διευθυντής του κολεγίου Akademia.

Πείτε μας λίγα λόγια για το κολέγιο Akademia.

Το Κολέγιο Akademia είναι ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης, εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει προγράμματα κυρίως στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Το κολέγιο Akademia είναι το πρώτο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Αμμοχώστου πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και προς το παρόν είμαστε το μοναδικό πιστοποιημένο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στην επαρχία Αμμοχώστου. Πιο συγκεκριμένα, είμαστε επίσης το μοναδικό πιστοποιημένο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης που λειτουργεί στην επαρχία και όχι στην πόλη.

Το κολέγιο βρίσκεται σχεδόν εδώ και δύο χρόνια στην Δερύνεια.

IMG-3fddaef7b4b5812b366dbe9f32a43175-V

1.     Γιατί επιλέξατε την Δερύνεια για να δραστηριοποιηθείτε;

Η απόφαση να δραστηριοποιηθούμε στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου είχε ληφθεί αφού μελετήθηκαν τα αποτελέσματα έρευνας για τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας της περιοχής, δηλαδή της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά. 

Τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης ήταν

 • τα προβλήματα που έχουν σχέση με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στη βιομηχανία της φιλοξενίας και
 • η μη επαρκής στελέχωση των ξενοδοχείων, εστιατορίων και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων από καταρτισμένους επαγγελματίες κυρίως στο χώρο της διοίκησης.

Προσπάθειά μας είναι να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα προγράμματα σπουδών για την αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων βοηθώντας παράλληλα την τοπική κοινωνία. 

1.     Δηλαδή τι μπορεί κάποιος να σπουδάσει στο κολέγιο Akademia

Το διετές πρόγραμμα στη Ξενοδοχειακή Διοίκηση που προσφέρουμε στοχεύει στην ανάπτυξη καταρτισμένων τμηματαρχών με τις δεξιότητες που απαιτούνται για επαγγελματική σταδιοδρομία σε διευθυντικές θέσεις μεσαίας κλίμακας στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ο τίτλος σπουδών καλύπτει θέσεις εργασίας τμηματάρχη στα ακόλουθα τμήματα:

 • Front Office
 • Hotel Operations
 • Food and Beverage
 • Housekeeping
 • Revenue Management
 • Guest Relations
 • Event Management
 • Marketing and Sales

Το πρόγραμμα της Ξενοδοχειακής Διοίκησης έχει πιστοποιηθεί από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, επομένως οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για κρατική χορηγία. Είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που η τοπική κοινωνία έχει ανταποκριθεί, εφόσον το πρόγραμμα λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία με φοιτητές αποκλειστικά από την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Δεχόμαστε νέες εγγραφές για το επόμενο τετράμηνο, που αρχίζει στις 5 Οκτωβρίου.

Πρέπει να τονίσω ότι στη δημιουργία του προγράμματος συνέβαλαν και καθηγητές από αγγλικά πανεπιστήμια με πολύχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων και στη διδασκαλία μαθημάτων που αφορούν τον τουρισμό και τη βιομηχανία της φιλοξενίας.

 • Μέρος του προγράμματος είναι η τετράμηνη πρακτική άσκηση σε οργανισμούς φιλοξενίας (σημειώνω εδώ ότι οι φοιτητές μας λαμβάνουν μισθό κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης), η οποία προσφέρει την ευκαιρία στους σπουδαστές να εξασκήσουν δεξιότητες και να αποκτήσουν εμπειρία σε διάφορα τμήματα.

Το κολέγιο έχει αναπτύξει συνεργασίες με  πεντάστερα και τετράστερα ξενοδοχεία για το σκοπό αυτό.

 • Με την πρακτική άσκηση δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές μας να εφαρμόσουν αυτά που έχουν διδαχθεί για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους εργαζόμενοι σε διαφορετικά τμήματα του ξενοδοχείου. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές μας θα αμείβονται. 

Οι στόχοι της πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβάνουν επίσης την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους μπορεί να παρουσιάζονται αδυναμίες.

Επίσης, η πρακτική άσκηση δίνει την ευκαιρία σε πολλούς φοιτητές μας να δημιουργήσουν επαφές στο χώρο που μπορεί να αξιοποιηθούν για μελλοντική εργοδότησή τους.

IMG-f32e23cf404d11a93a790c3fcb8c99fc-V

1.      Μπορείτε να μας αναλύσετε λίγο το πρόγραμμα σπουδών της ξενοδοχειακής διοίκησης;

Το πρόγραμμα της ξενοδοχειακής διοίκησης προσφέρει μια ευέλικτη φοιτητική εμπειρία.

Συγκεκριμένα, το πρώτο έτος σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα εισαγωγής στον τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο με στόχο την ετοιμασία των φοιτητών μας για την πρακτική άσκησή τους.

Αυτά τα μαθήματα περιλαμβάνουν την εισαγωγή στην βιομηχανία της φιλοξενίας, την εισαγωγή και την μελέτη όλων των τμημάτων ενός ξενοδοχείου, επικοινωνία και εισαγωγή σε πληροφοριακά συστήματα στον ξενοδοχειακό τομέα καθώς και μαθήματα που αφορούν τις πελατειακές σχέσεις για την προσφορά ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών. Επίσης, οι φοιτητές μας έχουν την δυνατότητα να μάθουν ρωσικά και αγγλικά για επιχειρήσεις.

Η πρακτική άσκηση των τεσσάρων μηνών γίνεται μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου έτους σπουδών.

 • Στο δεύτερο έτος σπουδών διδάσκονται πιο εξειδικευμένα μαθήματα όπως οργάνωση και διοίκηση εκδηλώσεων, εισαγωγή και μελέτη πρακτικών μάρκετινγκ και πωλήσεων (ειδικά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται της βιομηχανίας της φιλοξενία), διαχείριση και αύξηση εσόδων στον τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και μαθήματα που αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες των τμηματαρχών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε σύγχρονα ξενοδοχεία. 

Η τεχνολογία και η πρακτική χρήση πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των μαθημάτων που διδάσκονται. 

 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί από τους φοιτητές μας είναι εργαζόμενοι, το κολέγιό μας χρησιμοποιεί ειδική πλατφόρμα όπου οι φοιτητές μας έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μαθήματά τους, άμεσα από το χώρο τους. 

Επειδή τα μαθήματά μας αφορούν την πρακτική εφαρμογή των όσων διδάσκονται, το κολέγιο έχει δημιουργήσει κατάλληλους χώρους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπου οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στο λογισμικό Oracle Hospitality. Το λογισμικό αυτό είναι από τα πιο διαδομένα λογισμικά συστήματα στη παγκόσμια ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Αρκετά από τα μαθήματά μας συμπεριλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους επισκέψεις σε διάφορες τουριστικές μονάδες. Στόχος μας είναι οι φοιτητές μας να έρχονται σε επαφή με επιχειρήσεις όπου παρέχεται σύγχρονη και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών ως αναφορά για όσα διδάσκονται στο τμήμα.

Να σημειωθεί επίσης ότι τα μαθήματά μας διδάσκονται και από καθηγητές επαγγελματίες κυρίως στον ξενοδοχειακό τομέα που προσκαλούνται για να διδάξουν. Οι καθηγητές αυτοί προέρχονται από διάφορα μοντέλα ξενοδοχείων και συνήθως ανήκουν σε επαγγελματικούς συνδέσμους.

 • Θέλοντας να αναπτύξουμε το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας απαραίτητο για κάθε επιτυχημένη επιχείρηση γίνεται η χρήση της ομαδικής εμπειρίας τόσο κατά την διάρκεια των μαθημάτων όσο και για την διεκπεραίωση εργασιών και μελετών.

Η παράδοση των μαθημάτων δε γίνεται μέσω της κλασσικής μεθόδου, όπου ο καθηγητής παραδίδει και οι φοιτητές παίρνουν σημειώσεις. Επειδή οι φοιτητές μας είναι εργαζόμενοι, επιδιώκεται η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Αυτό ενθαρρύνει το αίσθημα της συμμετοχής στην μαθησιακή εμπειρία αλλά και την ευκαιρία να μαθαίνουν οι φοιτητές μας από τις εμπειρίες των συμφοιτητών τους.

Ανάλυση των 2 ετών του προγράμματος. 

1 χρόνος εισαγωγή

2 χρόνια εξειδικευμένα μαθήματα όπως Διαχείριση Εκδηλώσεων / Event Management και Διαχείριση Εισοδήματος στα Ξενοδοχεία / Hotel Revenue Management.

Αναφορά στην επιχειρηματικότητα.

Το κολέγιο υποδεικνύει τις κατευθύνσεις για ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

IMG-7599d053f580514aa3ebdf23ac1b7cf2-V

Ξέρουμε ότι η τουριστική βιομηχανία έχει επηρεαστεί από τις σημερινές καταστάσεις. Τι θα λέγατε σε όσους έχουν επιφυλάξεις για να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της Ξενοδοχειακής Διοίκησης με τα δεδομένα αυτά;

 • Δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχουν συνέπειες στην τουριστική βιομηχανία αλλά και στην οικονομία της Κύπρου από τις σημερινές καταστάσεις. Παρόλα αυτά, μέσα από κάθε αρνητική κατάσταση είμαστε αναγκασμένοι να εντοπίζουμε τα θετικά. Το θετικό από την σημερινή κατάσταση είναι ότι η περίοδος που ζούμε σήμερα προσφέρεται για να επενδύσει κάποιος στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του.  

Στη περιοχή της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου έγιναν και γίνονται τεράστιες επενδύσεις για την περεταίρω τουριστική ανάπτυξή της.

 • Το να σπουδάσει κανείς ξενοδοχειακή διοίκηση αυτή την περίοδο είναι μια επένδυση για τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, ώστε να αποτελέσουν τους μελλοντικούς τμηματάρχες και διευθυντές των τόσων πολλών τουριστικών μονάδων που ήδη υπάρχουν αλλά και που αναπτύσσονται. Με τα δεδομένα αυτά είναι σίγουρο ότι τα επόμενα χρόνια η ζήτηση για κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό στη μέση και ανώτερη διοίκηση των ξενοδοχείων θα αυξηθεί.

1.     Γιατί όμως κάποιος να επιλέξει ειδικά το κολέγιο Akademia για να σπουδάσει;

Το πρόγραμμα σπουδών στην Ξενοδοχειακή  Διοίκηση δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα προγράμματα που προσφέρονται σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς προσφέρει εκσυγχρονισμένα μαθήματα σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις της τουριστικής βιομηχανίας. 

 • Παρέχουμε ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών για τις ανάγκες αυτών που εργάζονται. 
 • Παράλληλα, συνδυάζουμε την μάθηση με ανάπτυξη δεξιοτήτων εφόσον οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται σε προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιούνται στα ξενοδοχεία.
 • Το Συμβούλιο του κολεγίου, αφουγκραζόμενο τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή, έχει αποφασίσει να προσφέρει υποτροφίες μέχρι και 50% στο πρόγραμμα της Ξενοδοχειακής Διοίκησης (ισχύει για εγγραφές πριν την 25η Σεπτεμβρίου). Παράλληλα, όπως έχω προαναφέρει, οι φοιτητές μας έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για κρατική χορηγία.

Είμαστε σίγουροι για την ποιότητα του προγράμματός μας και είναι θέμα χρόνου το κολέγιο Akademia να καθιερωθεί στην τοπική κοινή γνώμη ως ένα ποιοτικό κολέγιο που συνεισφέρει στην αναβάθμιση της τουριστικής βιομηχανίας στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

1.     Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα της ξενοδοχειακής διοίκησης;

 • Το πρόγραμμα Ξενοδοχειακής Διοίκησης που προσφέρεται από κολέγιο Akademia απευθύνεται σε δυναμικά άτομα που απασχολούνται ή που θέλουν να απασχοληθούν στη βιομηχανία της φιλοξενίας. Άλλα κύρια χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών είναι ότι τους αρέσει να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους, τους αρέσει να δουλεύουν ομαδικά και δημιουργικά, είναι κοινωνικά και έχουν στόχους να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα.
 • Επειδή το πρόγραμμά μας είναι διαμορφωμένο αποκλειστικά στα δεδομένα της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας, στην κυπριακή σχετική νομοθεσία και στην κυπριακή φιλοξενία, το σύνολο των φοιτητών μας αποτελείται από Κύπριους ή Ευρωπαίους που διαμένουν στην Κύπρο. 

IMG-0aa839e1a84e72d8d13806de3f251553-V

1.     Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για το ακαδημαϊκό σας προσωπικό;

 • Το ακαδημαϊκό μας προσωπικό αποτελείται από άτομα που είναι τόσο κατάλληλα ακαδημαϊκά καταρτισμένο όσο και επαγγελματικά. Δηλαδή ακόμα και εάν το ακαδημαϊκό μας προσωπικό αποτελείται από άτομα που κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δεν αρκούμαστε σε αυτό. 
 •  Επειδή επιδιώκουμε και την πρακτική εφαρμογή του προγράμματος της ξενοδοχειακής διοίκησης, επιλέγουμε ακαδημαϊκό προσωπικό που έχει επαγγελματική εμπειρία σε αυτά που διδάσκει. Για παράδειγμα ο καθηγητής που διδάσκει επίβλεψη προσωπικού έχει για χρόνια εμπειρία στον τομέα αυτό. 
 • Ο ακαδημαϊκός που διδάσκει διοίκηση σε τμήματα του ξενοδοχείου έχει πολύχρονη εμπειρία ως διευθυντής ξενοδοχείου. Επιδίωξή μας είναι οι απόφοιτοί μας να μπορούν άμεσα να προσφέρουν στο χώρο της βιομηχανίας της φιλοξενίας. 

1.     Με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με το κολέγιο Akademia;

Ο καλύτερος και πιο εύκολος τρόπος είναι με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23 010 023 ή μέσω της ιστοσελίδας www.akc.ac.cy  

Οικονομική στήριξη φοιτητών

ipotrofies large

Ως κολέγιο και οργανισμός, πιστεύουμε στη δύναμη της κοινωνικής ευθύνης. Θεωρούμε ότι ο τρόπος λειτουργίας μας πρέπει να είναι βασισμένος στις αρχές και αξίες που τη συνοδεύουν.

H αναγνώριση του κολεγίου μας από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Κύπρου, μας επιτρέπει την παροχή πραγματικής οικονομικής βοήθειας στους υφιστάμενους και μελλοντικούς μας φοιτητές.

Υποτροφίες

Με τον όρο υποτροφία εννοούμε την κάλυψη μέρους των διδάκτρων του φοιτητή, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής του φοίτησης σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του.     

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που παρουσιάζονται σήμερα, το κολέγιο μας μέσω των υποτροφιών θα καλύψει μέχρι και το 50% των διδάκτρων των φοιτητών, ενώ έχουμε απλοποιήσει και τη διαδικασία αιτήσεων. Μέσω της ιστοσελίδας μας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους διαδικτυακά. Μετά την αρχική επαφή, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν προσωπική συνάντηση στο κολέγιο.

Οι υποτροφίες που παρέχονται θα μπορούν να καλύψουν και τα δύο ακαδημαϊκά έτη. Στόχος είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και η αναβάθμιση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας μέσω ουσιαστικής παιδείας και εκπαίδευσης.

Κρατική χορηγία

Οι υποψήφιοι φοιτητές του κολεγίου μας, έχουν τη δυνατότητα για κρατική χορηγία. Αρμόδια Υπηρεσία για την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας και των φοιτητικών επιδομάτων είναι η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στις περιπτώσεις που το κολέγιο αντιληφθεί πως οι φοιτητής χρήζει περισσότερης βοήθειας, μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων με μηνιαίες δόσεις.

Με την έναρξη των μαθημάτων να έχει οριστεί για τις 5 Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για φοίτηση στο κολέγιο μας έχουν ήδη αρχίσει. Με σκοπό την καλύτερη οργάνωση, οι δικαιούχοι της φοιτητικής χορηγίας θα πρέπει να εγγραφούν στο κολέγιο μας πριν από την 25η Σεπτεμβρίου.

Ο στόχος μας για παροχή εκπαίδευσης με τον φοιτητή ως επίκεντρο δεν περιορίζεται εδώ. Πέραν της οικονομικής βοήθειας, στο κολέγιό μας, μέσω του γραφείου σταδιοδρομίας, παρέχουμε στους φοιτητές ή και αποφοίτους μας βοήθεια για εξεύρεση εργασίας. Μέσω ενός καλά δικτυωμένου μοντέλου λειτουργίας, είμαστε σε συνεχή επαφή με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία αλλά και χώρους εστίασης, καθώς θεωρούμε ότι ο ρόλος ενός ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης δεν περιορίζεται στην παροχή γνώσεων.

Μέσω του κολεγίου μας, η επαγγελματική σου κατάρτιση γίνεται ακόμα πιο ρεαλιστική.  Στόχος μας είναι η καθιέρωση της Επαρχίας Αμμοχώστου ως ένα εκπαιδευτικό κέντρο που θα εξοπλίζει την ξενοδοχειακή βιομηχανία με καλύτερους επαγγελματίες.

AKADEMIA Blog / Επαγγελματική Καριέρα

blog career

Δημιουργώντας συνθήκες καριέρας

Ο τουρισμός, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας, και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας. Στο κολέγιο Akademia, πιστεύουμε ότι η συνέχιση και ανάπτυξη του τομέα της φιλοξενίας απαιτούν επαγγελματισμό, όραμα και καινοτομία.

Το δίπλωμα στην Ξενοδοχειακή Διοίκηση, έχει προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα και ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε επαγγελματία που οραματίζεται μια καριέρα στο χώρο.

Δομή προγράμματος

Το διετές πρόγραμμα και ο χωρισμός του σε 4 ακαδημαϊκά τετράμηνα παρέχει στους σπουδαστές την εμβάθυνση σε θεματικά πεδία ζωτικής σημασίας για τον τομέα της φιλοξενίας. Το πρόγραμμα στην Ξενοδοχειακή Διοίκηση στοχεύει στην ανάπτυξη καταρτισμένων τμηματαρχών με τις δεξιότητες που απαιτούνται για επαγγελματική σταδιοδρομία σε διευθυντικές θέσεις μεσαίας κλίμακας στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, θεωρούμε σημαντικό οι απόφοιτοί μας να είναι έτοιμοι για περαιτέρω βήματα στις καριέρες τους. Γι’ αυτό, στο πρόγραμμα σπουδών έχουμε συμπεριλάβει μαθήματα τα οποία δεν υπάρχουν σε άλλα παρόμοια προγράμματα. Με το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με θέματα όπως Food & Beverage Management και Cost Control, Hotel Information Systems, Hospitality Accounting, Hospitality Marketing & Sales, Special Interest Tourism, Event Management κ.α

Οι σπουδαστές μας, στο πλαίσιο του προγράμματος Ξενοδοχειακής Διοίκησης, θα παρακολουθήσουν μαθήματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά με γνώσεις που θα επιτρέψουν κατ' αρχάς την ανάπτυξή του ως προσωπικότητα στο χώρο και κατ’ επέκταση ως επαγγελματία. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους σπουδών, οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν μαθήματα “Entrepreneurship”. Τα μαθήματα επιχειρηματικότητας θα βοηθήσουν τους απόφοιτους επαγγελματίες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν τη δημιουργία της δική τους επιχείρησης στο μέλλον.

Με την απόκτηση του διπλώματος Ξενοδοχειακής Διοίκησης, οι απόφοιτοι μας, θα είναι σε θέση να καλύψουν θέσεις εργασίας όπως Front Office, Hotel Operations, Food and Beverage, Housekeeping, Revenue and Sales and Guest Relations.

Πρακτική άσκηση

Το κολέγιο μας έχει συνάψει συνεργασίες με τοπικά και διεθνή ξενοδοχεία. Οι συνεργασίες αυτές μας επιτρέπουν να μεριμνούμε για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών μας.

Με το πέρας του πρώτου ακαδημαϊκού έτους, οι φοιτητές μας θα πραγματοποιούν τετράμηνη πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Το υψηλό επίπεδο των συνεργατών μας δίνει την ευκαιρία στους μελλοντικούς επαγγελματίες του χώρου, να προσθέσουν στο βιογραφικό τους συνεργασίες με ξενοδοχεία τα οποία θεωρούνται η ραχοκοκαλιά του τουρισμού για τη χώρα μας.

Στρατηγική τοποθεσία

Το Akademia College, είναι το πρώτο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης της επαρχίας Αμμοχώστου, αναγνωρισμένο από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Κύπρου.

Θα ήταν εύστοχο να πούμε ότι η Επαρχία Αμμοχώστου αποτελεί την καρδιά του τουρισμού στην Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως πρώτη στις επιλογές τουριστών, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ οι προβλέψεις για το μέλλον δείχνουν ότι η ευημερία αυτή θα συνεχιστεί.     

Με τα πιο πάνω δεδομένα, είναι ξεκάθαρο ότι η περιοχή μας, μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Γραφείο Φοιτητικής Σταδιοδρομίας και Προσωπικής Ανάπτυξης

Έχουμε δημιουργήσει το δικό μας Γραφείο Φοιτητικής Σταδιοδρομίας και Προσωπικής Ανάπτυξης. Στόχος μας είναι η πραγματική στήριξη των σπουδαστών μας κατά τη διάρκεια αλλά και με το πέρας των σπουδών τους.

Μέσω του γραφείου μας αυτού, παρέχεται στους φοιτητές μας ακαδημαϊκή και προσωπική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που ο φοιτητής επιθυμεί την συνέχιση των σπουδών του, παρέχεται καθοδήγηση μέσω του ‘Ariston test’.

Η παρότρυνση για συνέχιση σπουδών των φοιτητών μας είναι ψηλά στις προτεραιότητες μας. Γι’ αυτό ως κολέγιο έχουμε καθιερώσει συνεργασίες με ορισμένα πρωτοπόρα ινστιτούτα ανώτερης εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Μέσω των συνεργασιών αυτών παρέχεται στους φοιτητές μας η επιλογή για συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε αξιόλογα ιδρύματα της Ελβετίας, Αγγλίας, Ελλάδας και Αμερικής. Αναλυτικότερα, οι στρατηγικοί αυτοί συνεργάτες είναι μεταξύ άλλων το  B.H.M.S. Ελβετίας, MODUL University Vienna Αυστρίας και ACTA Ελλάδας. Η ACTA είναι φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού που ίδρυσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Η προσπάθεια μας, για δημιουργία ενός ελκυστικού αλλά και ουσιαστικού πακέτου σπουδών, δεν σταματάει εδώ. Οραματιζόμαστε την καθιέρωση του κολεγίου μας, ως ένα εκπαιδευτικό κέντρο μέσω του οποίου η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία θα εξοπλίζεται με τους καλύτερους επαγγελματίες του χώρου.

Κάνε την αίτηση σου τώρα εδώ και εντάξου στα μαθήματα από 5 Οκτωβρίου.

AKADEMIA Blog / Ευέλικτο Πρόγραμμα Ειδικά για Εργαζομένους

BLOG1

Οι εποχές που διανύουμε απαιτούν καινοτομία, αποφασιστικότητα και προσαρμογή. Στο Κολέγιο Akademia, ως σύγχρονο Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης, γνωρίζουμε την ανάγκη προσαρμογής στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητάς μας.

Ως ένα από τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας με πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, θέτουμε τον πήχη για εύκολη πρόσβαση στην παιδεία. Μέσω των στρατηγικών μας συνεργατών αλλά και μηχανισμών που έχουμε αναπτύξει, πέτυχαμε την κατάρτιση σύγχρονων επαγγελματιών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Κατάλληλο για υφιστάμενους επαγγελματίες

Το διετές μας δίπλωμα στην Ξενοδοχειακή Διοίκηση απευθύνεται και σε υφιστάμενους επαγγελματίες του χώρου που αναγνωρίζουν την ανάγκη για περισσότερη εξειδίκευση.Η δομή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες ενός επαγγελματία και το πρόγραμμά του. Στόχος μας είναι η παροχή απρόσκοπτης εκπαίδευσης.

Απογευματινά μαθήματα και δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής “Moodle”, οι σπουδαστές μας έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων όπου και όποτε το χρειάζονται, ακόμη και μέσω των έξυπνων συσκευών τους. Πρόκειται για λογισμικό που προσφέρει μια ποικιλία στον τρόπο μάθησης, καθώς αποτελείται τόσο από γραπτά κείμενα, αλλά και πολυμέσα με σκοπό την δημιουργία μιας πιο διαδραστικής σχέσης μεταξύ φοιτητή και εκπαιδευτικού υλικού.

Επιπλέον, οι φοιτητές μας έχουν στην κατοχή τους εργαλεία τα οποία διευκολύνουν περαιτέρω την παρακολούθηση του προγράμματος και στρατηγικές συνεργασίες οι οποίες λύνουν τα χέρια.

EBSCO: Πρόκειται για μια online υπηρεσία παγκόσμιου βεληνεκούς που περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες ακαδημαϊκού υλικού και βιβλιογραφία ανεκτίμητης αξίας. Οι φοιτητές μας έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή με αυτόματη λήψη στις συσκευές τους.

KOHA: Έχουμε επίσης συνάψει συνεργασία με το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθηκών “Koha”, με σύνολο πέραν των 15.000 βιβλιοθηκών και πρόσβαση σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό υλικό. Στόχος μας είναι οι σπουδαστές μας να έχουν όλο το απαραίτητο υλικό που χρειάζονται. Μέσω του “Koha”, υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού υλικού που είναι δύσκολα προσβάσιμο.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ AKADEMIA: Στις εγκαταστάσεις μας θα βρείτε και την δική μας βιβλιοθήκη, η οποία αποτελείται από αμέτρητες επιλογές ακαδημαϊκού περιεχομένου. Δημιουργήσαμε ένα άνετο, ήσυχο και καλά εξοπλισμένο μέρος, προσβάσιμο καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Οι σπουδαστές μας έχουν την δυνατότητα δανεισμού βιβλίων και είμαστε περήφανοι για κάποιες από τις σπάνιες εκδόσεις που έχουμε στην κατοχή μας. Επιπλέον, ως μέλος της βιβλιοθήκης του Πανεπιστήμιου Κύπρου, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην μεγαλύτερη πηγή γνώσης στην χώρα μας.

evelikto programma fb

Η πρακτική φύση του διπλώματος

Στόχος μας στο κολέγιο Akademia είναι οι απόφοιτοί μας να έχουν αποκτήσει γνώσεις και εφόδια ενός ολοκληρωμένου επαγγελματία και να αναπτύξουν τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητές τους, για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Oracle Hospitality: Η πρακτική άσκηση παρέχει τη δυνατότητα για εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της χώρας. Παράλληλα, η συνεργασία μας με την Oracle Hospitality παρέχει την δυνατότητα εξοικείωσης με συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από ξενοδοχεία και εστιατόρια παγκοσμίως.

Διαδραστική αίθουσα διδασκαλίας και μικρά τμήματα: Στο κολέγιο μας θεωρούμε σημαντική την αποφυγή του παραδοσιακού τρόπου εκμάθησης. Η αίθουσά μας δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι ένας χώρος εξοπλισμένος με τεχνολογικά μέσα απαραίτητα για την πρακτική φύση του διπλώματος. Σε συνδυασμό με την επιλογή μας για διατήρηση μικρών αριθμητικά τμημάτων καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικό και καινοτόμο. Με αυτό τον τρόπο έχουν δημιουργηθεί και οι συνθήκες για προσωπικές συναντήσεις φοιτητή – εκπαιδευτικού.

Η απόφασή μας για πραγματική στήριξη των φοιτητών μας, νέων αλλά και υφιστάμενων επαγγελματιών, δεν είναι τυχαία επιλογή.  Αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης εικόνας για κοινωνική ευθύνη, στην οποία ως οργανισμός έχουμε επενδύσει αρκετά. Θεωρούμε σημαντική την ανάπτυξη εργαλείων και μηχανισμών με σκοπό την εύκολη πρόσβαση στα διάφορα εργαλεία και κατ’ επέκταση στο ίδιο το πρόγραμμα σπουδών.

Η έναρξη μαθημάτων έχει οριστεί στις 5 Οκτωβρίου 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κολέγιο μας έχουμε αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία που απαιτείται για τη λειτουργία μας εν μέσω της πανδημίας. Μια τεχνογνωσία που μας επιτρέπει να θέσουμε ως προτεραιότητά μας την ασφάλεια των φοιτητών αλλά και του ακαδημαϊκού μας προσωπικού.

Επ. Αμμοχώστου: Το κολέγιο υψηλού επιπέδου και το σπουδαίο επίτευγμά του

tassos group2

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και καινοτόμο κολέγιο, το οποίο προσφέρει εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού. Απευθύνεται σε όσους σκέφτονται να ασχοληθούν με τον εν λόγω κλάδο ή σε όσους ήδη ασχολούνται (υπαλληλικό προσωπικό και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων) προσφέροντας επαγγελματική κατάρτιση υψηλού επιπέδου. 

Ο λόγος για το κολέγιο Akademıa στην επ. Αμμοχώστου από το οποίο - σύμφωνα και με τα λεγόμενα όσων έχουν αποφοιτήσει - οι φοιτητές αποκομίζουν τόσες πολλές γνώσεις, με τις οποίες αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είτε πρόκειται για επιχειρηματίες, είτε για προσωπικό. 

accreditation-image

Σπουδαίο επίτευγμα: Το Κολέγιο Akademia λαμβάνει Ιδρυματική Πιστοποίηση

Το Κολέγιο Akademia είναι από τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που του έχει απονεμηθεί Πιστοποίηση για τις εγκαταστάσεις του από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Ο Φορέας λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες που εισηγείται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης της Ποιότητας και αποτελεί ορόσημο της ποιότητας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Τα μέλη της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης επισκέφτηκαν το Κολέγιο Akademia για να αξιολογήσουν το ίδρυμα και να εξετάσουν τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Κολεγίου και της σχολής, όπως και να συναντηθούν με τον επικεφαλής του ιδρύματος, την επικεφαλής του αντίστοιχου τμήματος, τον συντονιστή του προγράμματος, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, μέλη του διοικητικού προσωπικού, σπουδαστές και τους αντιπροσώπους τους και την Εσωτερική Επιτροπή Διασφάλισης της Ποιότητας του Κολεγίου.

Η επίσκεψη περιλάμβανε την αξιολόγηση του εξοπλισμού του Κολεγίου (βιβλιοθήκη, εργαστήρια υπολογιστών, εγκαταστάσεις έρευνας), το πρόγραμμα μαθημάτων, το προσωπικό, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, τη διοίκηση του Κολεγίου, τις υπηρεσίες που προσφέρονται και τους μηχανισμούς στήριξης, τις ερευνητικές προοπτικές, τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας, το προφίλ και τη φιλοσοφία του Κολεγίου και τη συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες.

Σύμφωνα με την αναφορά της επισκέψεως, το Συμβούλιο του Φορέα εισηγήθηκε την απονομή Ιδρυματικής Πιστοποίησης στο Κολέγιο.

anagnorismeno fb

Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για το Κολέγιο και κατατάσσει το Akademia ανάμεσα στα ελάχιστα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που έχουν λάβει Πιστοποίηση για τις εγκαταστάσεις του έως τώρα και το 1ο στην περιοχή της Αμμοχώστου.

Η επιβεβαίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων του Κολεγίου ενισχύει επιπλέον τη φήμη για την προσφορά ανώτερης εκπαίδευσης και την παράδοση ποιοτικών μαθημάτων που προσφέρουν πραγματικές δεξιότητες ζωής και επαγγελματικές προοπτικές στον τομέα της φιλοξενίας.

Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας

Η πολιτική του κολεγίου Akademia εστιάζεται στην προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και έρευνας στη Βιομηχανία της Φιλοξενίας στοχεύοντας στο να γίνει ένα σύγχρονο και καινοτόμο Κολέγιο. Η δέσμευση του Akademia ως προς αυτή την πολιτική επιτυγχάνεται με τα παρακάτω:

 • Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης που εγγυόνται την παροχή ποιότητας στην εκπαίδευση των σπουδαστών μας και τη διασφάλιση ποιότητας με σεβασμό στα προγράμματα που προσφέρονται και στους τίτλους σπουδών που απονέμονται
 • Προσλήψεις ικανών και πτυχιούχων καθηγητών με την κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση της εργασίας τους
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Κολεγίου με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες με την υιοθέτηση μιας διαδικαστικής κουλτούρας
 • Συνεχή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στην εκπαίδευση και την εισαγωγή νέων σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη υπερσύγχρονες τεχνολογίες
 • Διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου μαθησιακών πηγών και υποδομών
 • Διασφάλιση της αξιολόγησης των σπουδαστών βασίζοντάς τη σε διαφανή κριτήρια και κανονισμούς
 • Συνεχής αξιολόγηση από τη διεύθυνση και τις θεσμικές επιτροπές των  αναγκών παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πηγές που συνεχώς αναβαθμίζουν την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
 • Βασική αρχή και δέσμευση των αρμόδιων οργάνων είναι να παρέχουν στους σπουδαστές αξιόπιστες υπηρεσίες που πληρούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους
 • Προωθώντας την ακαδημαϊκή αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών και των τίτλων που προσφέρονται
 • Συμμόρφωση με θεσμικούς και ρυθμιστικούς κανονισμούς που αφορούν το Κολέγιο λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών
 • Διορισμό Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης για την εφαρμογή των παραπάνω και της σχετικής νομοθεσίας για τη διασφάλιση της ποιότητας
 • Εμπλοκή όλων των υπαλλήλων και βασικών ατόμων του ιδρύματος στη λήψη πρωτοβουλιών

 

Για την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, των συνεργατών και των σπουδαστών, αυτή η Πολιτική, καθώς και η ανάλυση της ποιότητας της απόδοσής μας, γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με το να αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και εντός του Κολεγίου. Επιπλέον, με τη χρήση ερωτηματολογίων ζητάμε τη γνώμη για την απόδοσή μας στα παραπάνω θέματα.    

Tην ίδια χρονική στιγμή, η Διεύθυνση, μέσω τακτικών και ad hoc συνεδριάσεων που έχουν καθιερωθεί για την αναθεώρηση του Συστήματος της Διαχείρισης της Ποιότητας, ελέγχει τη συνεχή καταλληλότητα της Πολιτικής Ποιότητας και θέτει ρεαλιστικούς, μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, οι οποίες ελέγχονται συνεχώς για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα και η σκοπιμότητά τους.

Το Εγχειρίδιο Διασφάλισης της Ποιότητας αποτελεί βασικό εργαλείο αναφοράς για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας στο οποίο καταγράφονται οι πολιτικές του Κολεγίου, οι στόχοι και οι σκοποί, καθώς και οι αρμοδιότητες και εξουσίες για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.

   

fb post (1)

Εσωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης

Το Κολέγιο Akademia έχει δημιουργήσει την Εσωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα διεξάγει συνεχείς ελέγχους για να διασφαλίζεται η ποιότητα και η διαφάνεια του Κολεγίου.

Ο ρόλος της Εσωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης  επικεντρώνεται στο να συντονίζει την προετοιμασία και υποβολή συγκεκριμένων αυτοαξιολογούμενων αναφορών όταν κρίνεται απαραίτητο για εξωτερικούς ελέγχους. Η Επιτροπή θα συναντάται συχνά και θα προσκαλεί αντιπροσώπους διαφόρων τμημάτων του Κολεγίου για να ενημερώνονται και να ανταλλάσσονται απόψεις ως προς το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες.

 

Η δομή της Επιτροπής έχει σχηματιστεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα, Νόμος του 2015 και 2016.    

Πηγή: https://neammochostos.com/article/ep-ammoxwstoy-kolegio-ypshloy-epipedoy-kai-spoydaio-epiteygma-toy