tassos group2

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και καινοτόμο κολέγιο, το οποίο προσφέρει εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού. Απευθύνεται σε όσους σκέφτονται να ασχοληθούν με τον εν λόγω κλάδο ή σε όσους ήδη ασχολούνται (υπαλληλικό προσωπικό και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων) προσφέροντας επαγγελματική κατάρτιση υψηλού επιπέδου. 

Ο λόγος για το κολέγιο Akademıa στην επ. Αμμοχώστου από το οποίο - σύμφωνα και με τα λεγόμενα όσων έχουν αποφοιτήσει - οι φοιτητές αποκομίζουν τόσες πολλές γνώσεις, με τις οποίες αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είτε πρόκειται για επιχειρηματίες, είτε για προσωπικό. 

accreditation-image

Σπουδαίο επίτευγμα: Το Κολέγιο Akademia λαμβάνει Ιδρυματική Πιστοποίηση

Το Κολέγιο Akademia είναι από τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που του έχει απονεμηθεί Πιστοποίηση για τις εγκαταστάσεις του από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Ο Φορέας λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες που εισηγείται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης της Ποιότητας και αποτελεί ορόσημο της ποιότητας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Τα μέλη της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης επισκέφτηκαν το Κολέγιο Akademia για να αξιολογήσουν το ίδρυμα και να εξετάσουν τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Κολεγίου και της σχολής, όπως και να συναντηθούν με τον επικεφαλής του ιδρύματος, την επικεφαλής του αντίστοιχου τμήματος, τον συντονιστή του προγράμματος, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, μέλη του διοικητικού προσωπικού, σπουδαστές και τους αντιπροσώπους τους και την Εσωτερική Επιτροπή Διασφάλισης της Ποιότητας του Κολεγίου.

Η επίσκεψη περιλάμβανε την αξιολόγηση του εξοπλισμού του Κολεγίου (βιβλιοθήκη, εργαστήρια υπολογιστών, εγκαταστάσεις έρευνας), το πρόγραμμα μαθημάτων, το προσωπικό, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, τη διοίκηση του Κολεγίου, τις υπηρεσίες που προσφέρονται και τους μηχανισμούς στήριξης, τις ερευνητικές προοπτικές, τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας, το προφίλ και τη φιλοσοφία του Κολεγίου και τη συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες.

Σύμφωνα με την αναφορά της επισκέψεως, το Συμβούλιο του Φορέα εισηγήθηκε την απονομή Ιδρυματικής Πιστοποίησης στο Κολέγιο.

anagnorismeno fb

Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για το Κολέγιο και κατατάσσει το Akademia ανάμεσα στα ελάχιστα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που έχουν λάβει Πιστοποίηση για τις εγκαταστάσεις του έως τώρα και το 1ο στην περιοχή της Αμμοχώστου.

Η επιβεβαίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων του Κολεγίου ενισχύει επιπλέον τη φήμη για την προσφορά ανώτερης εκπαίδευσης και την παράδοση ποιοτικών μαθημάτων που προσφέρουν πραγματικές δεξιότητες ζωής και επαγγελματικές προοπτικές στον τομέα της φιλοξενίας.

Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας

Η πολιτική του κολεγίου Akademia εστιάζεται στην προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και έρευνας στη Βιομηχανία της Φιλοξενίας στοχεύοντας στο να γίνει ένα σύγχρονο και καινοτόμο Κολέγιο. Η δέσμευση του Akademia ως προς αυτή την πολιτική επιτυγχάνεται με τα παρακάτω:

 • Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης που εγγυόνται την παροχή ποιότητας στην εκπαίδευση των σπουδαστών μας και τη διασφάλιση ποιότητας με σεβασμό στα προγράμματα που προσφέρονται και στους τίτλους σπουδών που απονέμονται
 • Προσλήψεις ικανών και πτυχιούχων καθηγητών με την κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση της εργασίας τους
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Κολεγίου με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες με την υιοθέτηση μιας διαδικαστικής κουλτούρας
 • Συνεχή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στην εκπαίδευση και την εισαγωγή νέων σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη υπερσύγχρονες τεχνολογίες
 • Διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου μαθησιακών πηγών και υποδομών
 • Διασφάλιση της αξιολόγησης των σπουδαστών βασίζοντάς τη σε διαφανή κριτήρια και κανονισμούς
 • Συνεχής αξιολόγηση από τη διεύθυνση και τις θεσμικές επιτροπές των  αναγκών παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πηγές που συνεχώς αναβαθμίζουν την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
 • Βασική αρχή και δέσμευση των αρμόδιων οργάνων είναι να παρέχουν στους σπουδαστές αξιόπιστες υπηρεσίες που πληρούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους
 • Προωθώντας την ακαδημαϊκή αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών και των τίτλων που προσφέρονται
 • Συμμόρφωση με θεσμικούς και ρυθμιστικούς κανονισμούς που αφορούν το Κολέγιο λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών
 • Διορισμό Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης για την εφαρμογή των παραπάνω και της σχετικής νομοθεσίας για τη διασφάλιση της ποιότητας
 • Εμπλοκή όλων των υπαλλήλων και βασικών ατόμων του ιδρύματος στη λήψη πρωτοβουλιών

 

Για την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, των συνεργατών και των σπουδαστών, αυτή η Πολιτική, καθώς και η ανάλυση της ποιότητας της απόδοσής μας, γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με το να αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και εντός του Κολεγίου. Επιπλέον, με τη χρήση ερωτηματολογίων ζητάμε τη γνώμη για την απόδοσή μας στα παραπάνω θέματα.    

Tην ίδια χρονική στιγμή, η Διεύθυνση, μέσω τακτικών και ad hoc συνεδριάσεων που έχουν καθιερωθεί για την αναθεώρηση του Συστήματος της Διαχείρισης της Ποιότητας, ελέγχει τη συνεχή καταλληλότητα της Πολιτικής Ποιότητας και θέτει ρεαλιστικούς, μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, οι οποίες ελέγχονται συνεχώς για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα και η σκοπιμότητά τους.

Το Εγχειρίδιο Διασφάλισης της Ποιότητας αποτελεί βασικό εργαλείο αναφοράς για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας στο οποίο καταγράφονται οι πολιτικές του Κολεγίου, οι στόχοι και οι σκοποί, καθώς και οι αρμοδιότητες και εξουσίες για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.

   

fb post (1)

Εσωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης

Το Κολέγιο Akademia έχει δημιουργήσει την Εσωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα διεξάγει συνεχείς ελέγχους για να διασφαλίζεται η ποιότητα και η διαφάνεια του Κολεγίου.

Ο ρόλος της Εσωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης  επικεντρώνεται στο να συντονίζει την προετοιμασία και υποβολή συγκεκριμένων αυτοαξιολογούμενων αναφορών όταν κρίνεται απαραίτητο για εξωτερικούς ελέγχους. Η Επιτροπή θα συναντάται συχνά και θα προσκαλεί αντιπροσώπους διαφόρων τμημάτων του Κολεγίου για να ενημερώνονται και να ανταλλάσσονται απόψεις ως προς το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες.

 

Η δομή της Επιτροπής έχει σχηματιστεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα, Νόμος του 2015 και 2016.    

Πηγή: https://neammochostos.com/article/ep-ammoxwstoy-kolegio-ypshloy-epipedoy-kai-spoydaio-epiteygma-toy