Student Support Services

*English text below

Το Κολέγιο μας παρέχει σε όλους τους σπουδαστές και απόφοιτούς του την κατάλληλη υποστήριξη και τις απαιτούμενες υπηρεσίες έτσι ώστε ο κάθε  ένας να βοηθηθεί αναλόγως των αναγκών του.

Οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας και υποστήριξης έχουν σκοπό να παρέχουν στους σπουδαστές ότι χρειάζονται για τη βελτίωση της φοιτητικής τους πορείας και την ομαλή διεκπεραίωση των σπουδών τους. Μέσω των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας και υποστήριξης οι σπουδαστές δέχονται την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ή εμποδίων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας και Υποστήριξης πιο κάτω:Προσωπική Υποστήριξη

Το Κολέγιο Akademia επιδιώκει να αναγνωρίσει σπουδαστές που χρειάζονται επιπρόσθετη προσωπική υποστήριξη διασφαλίζοντας ότι η έγκαιρη παρέμβαση παρέχεται με έγκαιρο, λογικό και συνεπή τρόπο.

Το Κολέγιο Akademia είναι εδώ να σας στηρίξει σε οποιεσδήποτε στιγμές δυσκολίας συναισθηματικής, ψυχολογικής ή ψυχικής υγείας. Καλωσορίζουμε σπουδαστές κάθε ηλικίας, τάξης, εθνικότητας, πίστης, πεποίθησης, κουλτούρας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

 Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε την ευημερία και την ψυχική σας υγεία, να αναπτύξετε διορατικότητα σχετικά με την κατάστασή σας παράλληλα με τα εργαλεία και τις στρατηγικές για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον χρόνο σας στο Κολέγιο.

 

Ακαδημαϊκή Υποστήριξη

Ένας σπουδαστής μπορεί να αναγνωριστεί ότι χρειάζεται επιπλέον ακαδημαϊκή υποστήριξη εάν η απόδοσή του δεν είναι ικανοποιητική, εάν κινδυνεύει ενδεχομένως να αποκλειστεί ή όταν η σωματική ή ψυχική του ευημερία θεωρείται ότι αξίζει κάποιας μορφής παρέμβαση από το κολέγιο.   

Οι σπουδαστές που χρειάζονται προσωπική ή ακαδημαϊκή υποστήριξη θα επικοινωνήσουν με το Τμήμα. Είναι σημαντικό οι σπουδαστές να λάβουν άμεσα την κατάλληλη υποστήριξη μόλις εντοπιστεί μια ανάγκη έτσι ώστε οι στρατηγικές υποστήριξης να μπορούν να εφαρμοστούν προτού οι σπουδαστές φτάσουν στον κίνδυνο ακαδημαϊκής αποτυχίας.

Το Κολέγιο Akademia παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για να βοηθήσει σπουδαστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις σπουδές τους. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλές προγράμματος και εγγραφής ( Εγγραφή & Υπεύθυνος εγγραφών)
  • Ειδικό προσωπικό ακαδημαϊκής υποστήριξης
  • Υποστήριξη σπουδών (Ευημερία Σπουδαστών)
  • Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφοριών
  • Υποστήριξη βιβλιοθήκης
  • Ερευνητική υποστήριξηΟικονομική Υποστήριξη Φοιτητών

Υποτροφίες και Βραβεία

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες και τα βραβεία που είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές του Κολεγίου Akademia μπορείτε να βρείτε εδώ: Υποτροφίες και Βραβεία

Πηγές πιθανής υποστήριξης

Δυνατότητα υποβολής αίτησης για παροχή κρατικής χορηγίας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Hotel Administration (2 years/120 ECTS, Diploma)  είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές για υποβολή αίτησης για παροχή κρατικής χορηγίας.

Από την 1/1/2023 η αρμοδιότητα για την παραχώρηση της Φοιτητικής Χορηγίας και των Φοιτητικών Επιδομάτων έχει μεταφερθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Βάσει των προνοιών του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 και των εκάστοτε τροποποιήσεων του, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, οι οικογένειες των φοιτητών, μπορούν να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, τις ακόλουθες μορφές οικονομικής στήριξης:

Φοιτητική Χορηγία - Μόνιμοι Κάτοικοι

Φοιτητικά δάνεια από τοπικές τράπεζες για σπουδαστές του Κολεγίου Akademia:

Το Κολέγιο Akademia βρίσκεται στη διαδικασία εξασφάλισης προνομιακών όρων για Εκπαιδευτικά Δάνεια από τοπικές τράπεζες, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει όλους τους σπουδαστές να σπουδάσουν οποιοδήποτε από τα προγράμματά του, οι οποίοι έχουν δυστυχώς οικονομικά εμπόδια για να το πράξουν.

Η έγκριση του δανείου υπόκειται στις προϋποθέσεις της κάθε τράπεζας. Επιπρόσθετα, οι σπουδαστές πρέπει να ενημερώσουν το Τμήμα Εγγραφών του Κολεγίου για την πρόοδο της αίτησης του φοιτητικού δανείου. 

 Χρηματοδότηση εργοδότη:

Οι σπουδαστές που εργάζονται ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τη δυνατότητα κατανομής κόστους με τον εργοδότη τους. Το Κολέγιο Akademia θα βοηθήσει στην ενίσχυση της αξίας που δημιουργείται από το σπουδαστή για τον εργοδότη μέσω της προσαρμογής των σπουδών του.

 Μειώσεις & Εκπτώσεις

Μειώσεις & Πιστώσεις:

Οι σπουδαστές ενδέχεται να λάβουν μειώσεις ή να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες από προηγούμενες εκπαιδευτικές πιστοποιήσεις οι οποίες μπορούν να μειώσουν τα δίδακτρά τους. Τα βραβεία και η υποστήριξη (και τα όριά τους) ισχύουν για το υπόλοιπο των διδάκτρων. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, τα τέλη εγγραφής και άλλες χρεώσεις καταβάλλονται εξ ολοκλήρου.

 Εκπτώσεις αποφοίτων:

Οι απόφοιτοι του Κολεγίου ACC Akademia που επιθυμούν να σπουδάσουν για υψηλότερους τίτλους σπουδών λαμβάνουν έκπτωση έως και 50% στα δίδακτρα του προγράμματος. Αυτές οι εκπτώσεις περιλαμβάνουν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούνται για πιστώσεις και μειώσεις που αναγνωρίζονται από το νέο τους πρόγραμμα. Τα βραβεία και η υποστήριξη (και τα όρια τους) ισχύουν για το υπόλοιπο των διδάκτρων.  Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, τα τέλη εγγραφής και άλλες χρεώσεις καταβάλλονται εξ ολοκλήρου.

 Εκπτώσεις αποφοίτων του Κολεγίου Akademia & εκπτώσεις σε οικογένειες σπουδαστών

Οι συγγενείς πρώτου βαθμού ( εξ αίματος ή γάμου) αποφοίτων ή σπουδαστών του Κολεγίου Akademia λαμβάνουν έκπτωση έως και 10% στα δίδακτρα του προγράμματός τους. Τα βραβεία και η υποστήριξη (και τα όρια τους) ισχύουν για το υπόλοιπο των διδάκτρων.  Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, τα τέλη εγγραφής και άλλες χρεώσεις καταβάλλονται εξ ολοκλήρου.

 Πρόωρη πληρωμή διδάκτρων:

Οι σπουδαστές που πληρώνουν το πλήρες ποσό των διδάκτρων στην αρχή του προγράμματος επωφελούνται με 10% έκπτωση στα δίδακτρα.

 

Υπηρεσίες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Οι Υπηρεσίες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες είναι εδώ για να στηρίξουν κάθε σπουδαστή ο οποίος έχει δηλώσει ότι αντιμετωπίζει κάποια αναπηρία στις ακαδημαϊκές σπουδές του καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του στο Κολέγιο Akademia.

Το Κολέγιο Akademia παρέχει συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη τόσο στους τωρινούς όσο και στους υποψήφιους σπουδαστές με αναπηρία.

Συνεργαζόμαστε στενά και από κοινού με σπουδαστές που έχουν κάποια αναπηρία, ακαδημαϊκά τμήματα και άλλες υπηρεσίες για την παροχή υποστήριξης και στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια των σπουδαστών με αναπηρία.

Αποκάλυψη αναπηρίας και ευημερίας

Με βάση την αναπηρία, το Κολέγιο κανονίζει την κατάλληλη ατομική υποστήριξη για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Κινητικότητα στο κτήριο του Κολεγίου

Υπάρχουν καθορισμένες θέσεις στάθμευσης για άτομα του προσωπικού ή σπουδαστές με ειδικές ανάγκες. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να εισέλθουν στο κτήριο χρησιμοποιώντας τις ράμπες δίπλα στο χώρο στάθμευσης. Οι αίθουσες διαλέξεων, οι χώροι ξεκούρασης και οι διάδρομοι είναι ευρύχωροι και σχεδιασμένοι για να φιλοξενούν σπουδαστές με κινητικά προβλήματα και άλλες αναπηρίες. Υπάρχουν τέσσερις παροχές για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων για την υποστήριξη σπουδαστών για στάθμευση και είσοδο στις αίθουσες διαλέξεων. Το προσωπικό του Κολεγίου παρέχει προσωπική βοήθεια όπου απαιτείται.

 

Our College provides all its students and graduates with the appropriate support and the required services so that each of them can be assisted according to their needs.

Student support services aim to provide students with everything they need to improve their student path and the smooth running of their studies. Through student support services, students receive the appropriate help and support to deal with any problems or obstacles.

You can find more details about the Student Welfare and Support Services below:Personal Support 

Akademia College seeks to identify students requiring additional personal support, ensuring that early intervention is provided in a timely, reasonable and consistent manner.

Akademia College is here to support you at times of any emotional, psychological or mental health difficulties. We welcome students of any age, class, ethnicity, faith, belief, culture, disability, sexual orientation and gender identity.

We will work with you to help you manage your well-being and mental health, to develop insights into your situation alongside the tools and strategies to make the most of your time at College.  

 

 

Academic Support

A student may be identified as requiring additional academic support if they are not progressing satisfactorily, are potentially at risk of exclusion, or where their physical or mental well-being is reasonably considered to deserve some form of intervention by the college.

Students requiring personal or academic support will be contacted by the Faculty. It is important that students obtain appropriate prompt support once a need has been identified so that support strategies can be applied prior to students becoming at risk of academic failure.

Akademia College provide support services to assist students who are struggling with study demands. These include:

Program and enrollment advice (Admissions & Registrar);

Faculty specialist academic support staff;

Study support (Student Welfare);

IT support;

Library support;

Research support;

 

 

Financial Student Support

Scholarships and Awards

Find out more about scholarships and awards available to Akademia College students here: Awards & Scholarships

Sources of possible support

State Subsidy: 

From 1/1/2023, the responsibility for granting Student Sponsorship and Student Allowances has been transferred from the Ministry of Education, Sports and Youth to the Sponsorships and Allowances Service of the Ministry of Finance.

Based on the provisions of the State Student Welfare Law of 2015 and its amendments, for each academic year, students' families can receive, under conditions, the following forms of financial support:

Student Sponsorship - Permanent Residents

Student loans from local banks for Akademia College students:

Akademia College is in the process of securing privileged terms for Educational Loans from local banks, in an effort to help all students to study for any of its programmes and who unfortunately have a financial obstacle to do so.

The approval of the loan is subject to the provisions of the individual bank. In addition, the students should inform the College Admissions Department of the progress of their student loan application. 

 

Employer sponsorship:

Employed students are encouraged to explore the possibility of cost-sharing with their employer. Akademia College will help in enhancing the value created by the student for the employer through customization of his/her studies.

 

Waivers & discounts

Waivers and credits: 

Students might receive waivers or transfer credits for earlier educational qualifications which might reduce their tuition fees. Awards and support (and their limits) apply to the remainder of the tuition fees. As in all cases registration fees and other charges are paid in full. 

Alumni discounts: 

ACC Akademia College alumni who are wishing to study for higher qualifications are granted up to a 50% discount on the programme’s tuition fees. These discounts include any discounts they are entitled to for credits and waivers recognized by their new programme. Awards and support (and their limits) apply to the remainder of the tuition fees. As in all cases registration fees and other charges are paid in full.

 

Akademia College alumni & student family discounts: 

Qualified first-degree relatives (by blood or marriage) of Akademia College alumni or students receive up to a 10% discount on their programmes tuition fees. Awards and support (and their limits) apply to the remainder of the tuition fees. As in all cases registration fees and other charges are paid in full.

 

Early payment of tuition fees: 

Students that pay their full tuition fees at the beginning of their programme receive a 10% discount on their tuition fees.

 


Disability Services 

 

Disability Services are here to support any student who has disclosed a disability in their academic studies throughout their time at the Akademia College. 

Akademia College provides advice, guidance, and support to both current and prospective disabled students. 

We work closely and in partnership with disabled students, academic departments and other services to provide support and navigate barriers for disabled students. 

Disclosing disability and welfare

Based on the disability the College arranges appropriate individual disability support. 

Mobility at the college building 

There are designated parking spots for disabled staff and students. Disabled individuals may enter the building using the ramps beside the car park. The lecture rooms, rest rooms and corridors are spacious and designed to accommodate for students with mobility and other disabilities.

There are four provisions for wheelchair users to support students for parking and entering into the lecture halls. The college personnel provide personal assistance where required.